Skip to content

Chương trình phóng sự trên HTV9: "Không nên tụ tập đông người"

Mời các Thầy Cô và các bạn sinh viên xem chương trình phóng sự trên HTV9 ngày 14/05/2016 về vấn đề "Không nên tụ tập đông người":