Skip to content
  • Tiếng Việt
  • English

Chương trình trao tặng bản đồ và hướng ứng cuộc vận động “Tự hào một dải non sông”

Nhằm thể hiện trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc và hưởng ứng cuộc vận động “Tự hào một dải non sông” do Trung ương Đoàn phát động. Ngày 30/3/2024, Đoàn trường Đại học Công nghệ Thông tin tổ chức Chương trình trao tặng Bản đồ Việt Nam cho các cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn trường.

Chương trình trao tặng bản đồ và hưởng ứng Cuộc vận động “Tự hào một dải non sông” là hoạt động ý nghĩa, thiết thực, nhằm tuyên truyền để đoàn viên, sinh viên treo bản đồ Việt Nam tại nơi học tập, làm việc.

Qua đó, giúp đoàn viên, sinh viên nắm rõ về thông tin địa lý, địa hình, dân cư, biển, đảo Trường Sa, Hoàng Sa… và chủ quyền của đất nước Việt Nam. Hoạt động cũng giúp giáo dục thế hệ trẻ về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, khơi dậy khát vọng vươn lên cống hiến.

Thông tin chi tiết xem thêm tại: https://www.facebook.com/tuoitre.uit/posts/pfbid02dSyzXsD8MK5rKvmWBXoFCbs1ioW3XmNE8CZDKEDkNPC9aiozmNUBpqm9NprAdPcvl

Đông Xanh - Cộng tác viên truyền thông Trường Đại học Công nghệ Thông tin