Skip to content
  • Tiếng Việt
  • English

Chương trình UIT Wifi Support

CHƯƠNG TRÌNH UIT WIFI SUPPORT

UIT Wifi Support ra đời nhằm mục tiêu góp phần phát triển dịch vụ hỗ trợ của Nhà trường, hỗ trợ sinh viên UIT học tập, nghiên cứu tại Trường. UIT tin rằng sự lắng nghe để tạo ra một môi trường học tập và làm việc hiệu quả, đồng thời khuyến khích sự sáng tạo, hăng say trong học tập và rèn luyện như triết lý đào tạo của Nhà trường đề ra "Toàn diện - Sáng tạo - Phụng sự".

Khi cần hỗ trợ về Wifi và các vấn đề liên quan đến Wifi của Trường; Nhằm hỗ trợ, nhận thông tin về hệ thống wifi của trường, các bạn khi gặp vấn đề gì hoặc có thắc mắc gì về hệ thống wifi thì vui lòng post lên đây. Thông tin cần phải rõ ràng để các đơn vị liên quan có cơ sở xử lý như: địa điểm (phòng nào), thời gian, thiết bị truy cập (điện thoại, laptop, ...), lỗi gì (nên chụp hình). Các bạn cũng lưu ý vào giờ cao điểm việc truy cập mạng chậm là bất khả kháng, các bạn chỉ báo khi không kết nối được; không truy cập được hoặc chậm bất thường (ngoài giờ cao điểm). Sinh viên có thể liên hệ cụ thể thông qua: https://link.uit.edu.vn/WifiSupport hoặc quét mã QR trên poster nhe!