Skip to content

Cơ sở dữ liệu truy cập mở SAGE Open

SAGE Open là một CSDL mở của Nxb. SAGE, cung cấp truy cập miễn phí đến các bài tạp chí đã được các chuyên gia thẩm định. Các chủ đề của tạp chí bao gồm: Sức khỏe, Khoa học xã hội và Nhân văn, Giao tiếp, Khoa học máy tính, Tội phạm học, Khoa học Kinh tế, Giáo dục, Địa lý, Quản lý thông tin, Quản lý, Khoa học Chính trị, Tâm lý học, Xã hội học, Phương pháp nghiên cứu khoa học, Nghiên cứu đô thị,...

Truy cập vào địa chỉ: https://journals.sagepub.com/collection-index/sgo

Tìm kiếm nhanh bài tạp chí

- Click vào mục Search

- Nhập Tên bài tạp chí, Chủ đề/ từ khóa hoặc Tên tác giả cần tìm vào ô tìm kiếm, sau đó Enter hoặc click SEARCH

Trên giao diện kết quả tìm kiếm, có thể click vào biểu tượng Full Text để đọc toàn văn/ PDF để tải về; Abstract để xem tóm tắt.

Ngoài ra, Bạn đọc cũng có thể tìm các bài viết theo Năm xuất bản (Year), theo Chủ đề (Subject), theo Bộ sưu tập (Special Collections) ở mục Browse Journal.

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://www.facebook.com/lib.uit.vn

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin