Skip to content

Danh sách sinh viên đạt học bổng “Sinh viên đẳng cấp quốc tế - UIT Advance Scholarship”

Chúc mừng 03 bạn SV đã đạt học bổng “Sinh viên đẳng cấp quốc tế - UIT Advance Scholarship” – Học bổng dành riêng cho SV CTTT có đam mê nghiên cứu khoa học và thành tích học tập, rèn luyện tốt!

Danh sách sinh viên đạt học bổng:

- Nguyễn Hữu Quyến - 19522113 - Lớp CTTT2019.2

- Đặng Trúc Lam - 19521736 - Lớp CTTT2019.1

- Lê Ngọc Thúy An - 19521176 - Lớp CTTT2019.1

Thời gian tính thành tích đợt 2:

+ Đối với sinh viên đã đạt học bổng đợt 1: thành tích đợt 2 tính từ ngày 15/8/2022 đến 15/02/2023

+ Đối với sinh viên chưa đạt học bổng: thành tích đợt 2 tính từ ngày 15/02/2022 đến 15/02/2023

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/hcmuit.oep/posts/pfbid0P7Hjae32G8iER6gic6sQJzdUSHvH9xcfKVyE9XxjmYboxjeS9CSaLRix3HoWPx7Ll

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin