Skip to content

Đội Công tác xã hội UIT hoạt động trở lại

Đội Công tác xã hội trường Đại học Công nghệ Thông tin sẽ tổ chức sinh hoạt đội sau thời gian dài nghỉ tết và do ảnh hưởng của dịch bệnh. Đây là dịp để các bạn sinh viên ngồi lại với nhau, trò chuyện về những kỉ niệm trong thời gian qua và lên kế hoạch cho các hoạt động sắp tới của Đội.

Buổi gặp mặt sẽ được diễn ra vào lúc 16h ngày 22/3/2021 tại vòng số 8 sau thư viện.

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/ctxh.uit/

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin