Skip to content

GIỚI THIỆU NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH PYTHON

Câu lạc bộ AI khoa Khoa học Máy tính trường Đại học Công nghệ Thông tin kỳ này sẽ mang tới cho các bạn sinh viên về những kiến thức cơ bản của ngôn ngữ lập trình Python.
Python là một ngôn ngữ lập trình tuyệt vời, không chỉ gây thích thú với việc dễ học, dễ tiếp cận với người mới mà nó còn có một hệ thống cú pháp vô cùng đơn giản và dễ nhớ. Python không chỉ là thứ ngôn ngữ chỉ dùng để “học cho biết”, các ứng dụng cũng như sản phẩm từ những công ty như Google, Mozilla, Cisco, Microsoft hay Instagram đều được viết bằng Python.
Python có sự phát triển rất nhanh trong những năm gần đây. Theo một khảo sát vào năm 2018 trên trang web Stack Overflow, Python được xếp hạng thứ 7 trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất và xếp hạng thứ nhất trong những công nghệ được ưa thích nhất năm. Không những vậy, những công ty phần mềm hàng đầu thế giới sử dụng Python trong các dự án của họ mỗi ngày.
Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đôi nét về ngôn ngữ lập trình Python, cụ thể là lịch sử phát triển, các đặc trưng, những lĩnh vực ứng dụng và cách để cài đặt và chạy một chương trình được viết bằng Python.


Mời các bạn khám phá thêm về ngôn ngữ Python cùng tác giả Nguyễn Lê Anh Quân và Dương Đình Thắng ngay tại đây: http://tutorials.aiclub.cs.uit.edu.vn/index.php/2020/10/27/introductionp...

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin