Skip to content

HỘI THẢO THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TỰ ĐÁNH GIÁ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CNTT VÀ MỘT SỐ TRƯỜNG THÀNH VIÊN ĐHQG – HCM

110302 DBCL webSáng nay, ngày 25/02/2011, trường ĐH Công nghệ Thông tin đã tổ chức thành công hội thảo Thực trạng triển khai công tác tự đánh giá tại trường ĐH CNTT và một số trường thành viên ĐHQGHCM

Đến tham dự buổi hội thảo có GS. TSKH Hoàng Văn Kiếm, Hiệu trưởng ; PGS. TS. Đỗ Phúc, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; TS. Dương Tôn Đảm, Phó Hiệu trưởng nhà trường và đông đảo cán bộ giảng dạy của trường và các em sinh viên. Tham dự buổi hội thảo còn có đoàn của Trung tâm Khảo thí và đánh giá chất lượng giáo dục của ĐHQG-HCM do TS. Vũ Thị Phương Anh, Giám đốc trung tâm làm trưởng đoàn. Hội thảo đã lắng nghe ba báo cáo và những ý kiến trao đổi, qua đó giúp cán bộ và sinh viên của trường hiểu rõ hơn về công tác kiểm định chất lượng, từ việc nhận thức đúng yêu cầu của kiểm định chất lượng giáo dục, các mốc thời gian quan trọng phải hoàn thành kiểm định chất lượng, …, đến thực trạng kiểm định chất lượng tại trường ĐH.CNTT. Những bất cập trong việc triển khai tự đánh giá tại trường ĐH.CNTT đã được các đại biểu trao đổi thẳng thắn và mang tính xây dựng cao. Một lần nữa, Hội thảo đã khẳng định quyết tâm của tập thể lãnh đạo nhà trường hoàn thành tốt bản báo cáo tự đánh giá theo yêu cầu của văn số 8203/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 06/12/2010 của Cục khảo thí.