Skip to content

Kết quả xét chính thức, dự bị, tuyển bổ sung và loại khỏi chương trình tài năng học kỳ 2 năm học 2020-2021

Vừa qua, văn phòng các chương trình đặc biệt đã gửi đến sinh viên danh sách chính thức, dự bị, trúng tuyển bổ sung và loại khỏi chương trình tài năng trong học kỳ 2 năm học 2020-2021.

Theo quyết định này hiện có 5 sinh viên thuộc chương trình tài năng ngành Khoa học Máy tính phải chuyển sang lớp chính quy đại trà và chất lượng cao. Đồng thời bổ sung thêm 5 sinh viên vào chương trình cử nhân tài năng ngày An toàn Thông tin.

Như vậy, hiện chương trình đào tạo ngành Cử nhân Tài năng ngành Khoa học máy tính bao gồm:

  • Khóa 2017: 21 sinh viên (21 sinh viên chính thức)
  • Khóa 2018: 26 sinh viên (26 sinh viên chính thức)
  • Khóa 2019: 28 sinh viên (28 sinh viên chính thức)
  • Khóa 2020: 25 sinh viên (25 sinh viên chính thức)

Chương trình đào tạo Kỹ sư Tài Năng ngành An toàn Thông tin bao gồm

  • Khóa 2016: 7 sinh viên (7 sinh viên chính thức)
  • Khóa 2017: 21 sinh viên (21 sinh viên chính thức)
  • Khóa 2018: 26 sinh viên (26 sinh viên chính thức)
  • Khóa 2019: 31 sinh viên (25 sinh viên chính thức, 6 sinh viên dự bị)
  • Khóa 2020: 19 sinh viên (19 sinh viên chính thức)

Mọi thông tin chi tiết sinh viên xem tại file đính kèm:

PDF icon168-qd-dhcntt_25-3-2021.pdf

PDF icon169-qd-dhcntt_25-03-2021.pdf

PDF icon170-qd-dhcntt_25-03-2021.pdf

 

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin