Skip to content
  • Tiếng Việt
  • English

Khoa Hệ thống Thông tin, Trường Đại học Công nghệ Thông tin chính thức gia nhập The IS:Link Network

 KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN, TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
CHÍNH THỨC GIA NHẬP THE IS:LINK NETWORK
 

 Vừa qua, khoa Hệ thống Thông tin đã chính thức gia nhập The IS:link Network (Information Systems Student Exchange Network), mạng lưới các trường đại học thúc đẩy trao đổi sinh viên lĩnh vực Hệ thống Thông tin được học tập ở nước ngoài, cụ thể là các trường trên thế giới tham gia trong IS: link Network (https://www.islink.wiwi.uni-due.de/en/home)

GS. Ulrich Frank trao đổi cùng khoa Hệ thống Thông tin

 Việc ký kết được đề xuất bởi GS. Ulrich Frank, IS:link Director & Founder, University Duisburg-Essen, Đức, là chuyên gia đánh giá chương trình đào tạo Ngành Hệ thống Thông tin của ASIIN - Tổ chức Kiểm định các chương trình nghiên cứu Kỹ thuật, Tin học, Khoa học Tự nhiên và Toán học (The Accreditation Agency for Study Programs in Engineering, Informatics, Natural Sciences and Mathematics). Trong đợt đánh giá chương trình đào tạo của Khoa HTTT theo tiêu chuẩn ASIIN tháng 11/2023 vừa qua, rất ấn tượng với Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Khoa Hệ thống Thông tin, cũng như sinh viên tại Khoa, nên đã đề xuất ký kết này. Qua một khoảng thời gian nỗ lực để hoàn thành các thủ tục ký kết, Bản ký kết chính thức được chuyển đến UIT vào 26/02/2024.

GS. Ulrich Frank đề xuất khoa Hệ thống Thông tin gia nhập The IS:link Network (Information Systems Student Exchange Network)

Khi gia nhập The IS:link Network (Information Systems Student Exchange Network), sinh viên ngành Hệ thống Thông tin có cơ hội học tập ở nước ngoài, không mất học phí. Trước mắt, khuyến khích nên học tại Đức, University Duisburg-Essen, bởi đây là Trường của GS. Ulrich Frank, người đề xuất ký kết với FIS, UIT. Số lượng tiếp nhận sinh viên quốc tế trong mạng lưới và gửi sinh viên HTTT đi theo ký kết mỗi học kỳ là 10 (trong đó 5 sinh viên đại học, 5 học viên thạc sĩ).

Như vậy, khi gia nhập The IS:link Network, Khoa Hệ thông Thông tin nói riêng, Trường Đại học Công nghệ Thông tin nói chung đã không ngừng tăng cường hợp tác quốc tế, mở ra thêm cơ hội để giảng viên, sinh viên ngành Hệ thống Thông tin có cơ hội học tập tại nước ngoài, đặc biệt là ở Đức, nơi có nền giáo dục tiên tiến và môi trường sống tuyệt vời. Kết quả này một lần nữa khẳng định vị thế của UIT, và ngành HTTT. Bên cạnh đó, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Khoa Hệ thống Thông tin tiếp tục nỗ lực nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho sinh viên ngành Hệ thống Thông tin được đi học tập ở nước ngoài cũng như đón tiếp du học sinh quốc tế đến học tập và trải nghiệm tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin.

#UITers #TruongDaihocCongngheThongtin #congnghethongtin #khoaHTTT

______________

Xem thêm thông tin về UIT:
Facebook/ Instagram: Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia TP.HCM
Youtube: Trường Đại học Công nghệ Thông tin - UIT