Skip to content
  • Tiếng Việt
  • English

[Khoa học và Kỹ thuật Thông tin] Thư mời tham dự seminar Sinh viên và Nghiên cứu khoa học

Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin kính chuyển đến các bạn sinh viên thư mời tham dự Seminar Sinh viên và Nghiên cứu khoa học năm 2024, thông tin cụ thể như sau:

- Thời gian: 08:30 - 11:30, Thứ 3, ngày 30 tháng 01 năm 2024;

- Hình thức: ONLINE qua GG MEET, code - fkb-qrpb-dbe.

- Link đăng ký: QR code tại file đính kèm.

Trân trọng kính mời.

Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin.

Thông tin chi tiết xem thêm tại: https://fit.uit.edu.vn/index.php/tin-tuc/tin-moi/6541-kh-kttt-thu-m-i-tham-d-seminar-sinh-vien-nghien-c-u-khoa-h-c-2024

Đông Xanh - Cộng tác viên truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin