Skip to content

Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM- Nơi ươm mầm tài năng công nghệ.

Với sứ mệnh đào tạo cử nhân với những kỹ năng chuyên môn từ cơ bản cho đến nâng cao, khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin với hai ngành:

  • Công nghệ Thông tin (QSC 7480201)
  • Khoa học Dữ liệu (QSC 7480109)

Và một chương trình Chất lượng cao:

  • Công nghệ Thông tin Định hướng Nhật Bản (QSC 7480201_CLCN)

Bên cạnh các chương trình đào tạo đại học, Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin tự hào là một trong những đơn vị tại trường Đại học Công nghệ Thông tin đào tạo các chương trình sau Đại học, bao gồm Thạc sĩ và Tiến sĩ ngành công nghệ Thông tin, phục vụ cho sự nghiệp Học tập suốt đời.

Môi trường học tập với sự hỗ trợ, hướng dẫn và quan tâm của đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm và nhiệt huyết, luôn tạo điều kiện cho sinh viên có thể thỏa sức sáng tạo và phát triển bản thân suốt nhiều năm qua khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin, trường Đại học Công nghệ Thông tin ĐHQG-HCM luôn tự hào là nơi ươm mầm tài năng công nghệ.

Mọi thông tin chi tiết về khoa xem tại:https://www.facebook.com/UIT.ISE

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin