Skip to content
  • Tiếng Việt
  • English

Khoa Mạng máy tính và Truyền thông thông báo về việc nộp báo cáo Đồ án chuyên ngành HK2 NH 2023-2024

Khoa MMT&TT thông báo về việc nộp báo cáo Đồ án chuyên ngành học kỳ 2 năm học 2023-2024 như sau:

  1. Sinh viên báo cáo với giảng viên hướng dẫn, sau đó nộp file báo cáo trên website https://mmt.uitiot.vn
  2. Sau khi báo cáo với giảng viên và nộp file lên hệ thống, sinh viên đến VP Khoa ký tên vào danh sách bảng điểm.
  • Thời gian nộp báo cáo: deadline 10/7/2024
  • Thời gian ký tên vào danh sách: deadline 17/7/2024

Lưu ý: Sinh viên không nộp báo cáo và ký tên sẽ bị hủy điểm trên hệ thống.

Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Văn phòng Khoa, Phòng E8.2, Tòa nhà E. Điện thoại: 028.37251993 – ext:122

Trân trọng,

VP Khoa.
Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://nc.uit.edu.vn/tin-tuc/thong-bao-hoc-vu/thong-bao-ve-viec-nop-bao-cao-do-an-chuyen-nganh-hk2-nh-2023-2024.html

Đông Xanh - Cộng tác viên truyền thông Trường Đại học Công nghệ Thông tin