Skip to content

LỄ TUYÊN DƯƠNG SINH VIÊN 5 TỐT - KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH

Vào lúc 10h00 ngày 17/4/2021, khoa Khoa học Máy tính trường Đại học Công nghệ Thông tin đã tổ chức “Sinh viên 5 tốt” cấp khoa. Đây là một danh hiệu cao quý của sinh viên Việt Nam đồng thời cũng là minh chứng cho sự nỗ lực, cố gắng trong mỗi sinh viên để rèn luyện, hoàn thiện ở 5 tiêu chí: “Học tập tốt – Đạo đức tốt – Tình nguyện tốt – Hội nhập tốt – Thể lực tốt”. 

Xin chúc mừng các sinh viên khoa Khoa học Máy tính xin đã đạt được danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" các cấp, hoàn thanh 5 tiêu chí trên để trở thành tấm gương sáng trong học tập và rèn luyện. 

 1. Đoàn Ngọc Tài - 16521045
 2. Lê Quốc Thịnh - 17521087
 3. Nguyễn Dương Trúc Phượng - 18520133
 4. Trương Đức Vũ - 18520194
 5. Tô Viết Anh - 18520471
 6. Nguyễn Minh Châu - 18520519
 7. Nguyễn Thị Hà - 18520691
 8. Nguyễn Hữu Khang - 18520892
 9. Nguyễn Ngọc Khánh - 18520901
 10. Phan Hoàng Nguyên - 18521163
 11. Nguyễn Văn Tiến - 18521489
 12. Hồ Đăng Tuệ - 18521611
 13. Võ Khánh An - 19520007
 14. Võ Minh Hiếu - 19520084
 15. Nguyễn Minh Huy - 19520109
 16. Huỳnh Phương Như - 19520208
 17. Nguyễn Minh Phú - 19520218
 18. Nguyễn Ngọc Lan Phương - 19520227
 19. Đặng Vũ Phương Uyên - 19520345
 20. Lê Thị Thanh Thanh - 19520954
 21. Nguyễn Thành Quốc Bảo - 19521166
 22. Đỗ Vũ Gia Cần - 19521271
 23. Đinh Hoàng Linh Đan - 19521309
 24. Bùi Trần Ngọc Dũng - 19521285
 25. Nguyễn Anh Dũng - 19521294
 26. Huỳnh Thị Mỹ Duyên - 19521438
 27. Bùi Thị Bích Hậu - 19521283
 28. Phạm Anh Khoa - 19521699
 29. Phan Nguyễn Thành Nhàn - 19521943
 30. Nguyễn Thị Minh Phương - 19522065
 31. Lê Ngọc Anh Quân - 19522078
 32. Lương Tường Quy - 19522108
 33. Trịnh Nhật Tân - 19522179
 34. Dương ĐÌnh Thắng - 19522195
 35. Trương Quốc Dũng - 19522446
 36. Lê Hữu Trung - 1952242

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/DoanHoiKHMT

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin