Skip to content

MHX 2020 - Sinh viên UIT vừa phòng chống dịch vừa tham gia tình nguyện tại phường Trường Thạnh, Quận 9

Ngày 01/8/2020, thay vì chọn ngủ từ “mặt trời mọc đến mặt trời lặn” hay ở nhà hóng drama thì các chiến sĩ MHX UIT 2020 lại tiếp tục chặng đường tình nguyện kết hợp với Đoàn phường Trường Thạnh, Quận 9 để phát quang, dọn vệ sinh tại góc đường Lã Xuân Oai, Quận 9. 

 Sau một buổi sáng “tích cực” dọn dẹp, các chiến sĩ MHX UIT đã trả lại vẻ “xanh-sạch-đẹp” cho góc đường Lã Xuân Oai. Chiến dịch sẽ tiếp tục diễn ra và hứa hẹn mang sự “sạch-đẹp” cho địa bàn Quận 9.

Hình ảnh những chiến áo xanh tình nguyện xông xáo mọi nẻo đường, làm sạch khu phố mang lại mỹ quan đô thị đã phần nào nói lên ý thức trách nhiệm vì cộng đồng của sinh viên UIT. Ngoài ra, đảm bảo an toàn phòng chống dịch, trong suốt quá trình tham gia sinh viên UIT luôn phải mang khẩu trang, và thực hiện các biến pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của cơ quan y tế.