Skip to content
  • Tiếng Việt
  • English

Mời sinh viên tham dự bài giảng về AI của ĐHQG-HCM và Đại học Deakin 

1. Thời gian: 14g00 - 16g30 ngày 08/4/2024 (thứ Hai).

2. Địa điểm: Hội trường Trần Chí Đáo, Nhà điều hành ĐHQG-HCM, phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Ngôn ngữ: tiếng Việt và tiếng Anh.

4. Nội dung: gồm 03 bài giảng về lĩnh vực AI từ các diễn giả ĐHQG-HCM và Đại học Deakin.

5. Link đăng ký: https://link.uit.edu.vn/baigiangAI-Deakin

Lưu ý: SV đăng ký trước 11h30 thứ 4 ngày 03/4/2024

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/moi-sinh-vien-tham-du-bai-giang-ve-ai-c...

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin