Skip to content

Nhóm sinh viên UIT có bài báo chấp nhận đăng tại Tạp chí IEEE Access thuộc xếp hạng cao nhất SCIE-Q1

Bài báo: “EAES: Effective augmented Embedding Spaces for Text-Based Image Captioning”

Bài báo do nhóm sinh viên thực hiện: 

Bùi Cao Doanh - 19521366 - KHMT2019 (đồng tác giả)

Trịnh Thị Thanh Trúc - 19521059 - HTTH2019 (đồng tác giả)

Giảng viên hướng dẫn:

TS. Nguyễn Tấn Trần Minh Khang

ThS. Võ Duy Nguyên

Tóm tắt bài báo:

Trong bài báo này, chúng tôi giải quyết bài toán mô tả ảnh dựa trên văn bản. Đây là một hướng nghiên cứu mới trên bài toán mô tả ảnh, mới được bắt đầu nghiên cứu từ năm 2020. Nhận ra rằng cách biểu diễn ảnh như thế nào sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất mô hình, do đó chúng tôi đưa ra một cách tiếp cận biểu diễn kết hợp mang tên EAES. Qua các thử nghiệm trên bộ dữ liệu TextCaps, cách tiếp cận của chúng tôi đạt được hiệu suất đo được trên BLEU4 là 20.21% và CIDEr là 85.78%, cao hơn lần lượt 1,31% và 4,78% so với phương pháp cơ sở M4C-Captioner. Hơn nữa, cách tiếp cận cũng cho kết quả cạnh tranh với các phương pháp khác trên các độ đo METEOR, ROUGE-L và SPICE.

IEEE Access là một tạp chí khoa học bình duyệt truy cập mở được xuất bản bởi Viện Kỹ sư Điện và Điện tử, được thành lập vào năm 2013. Tổng biên tập sáng lập là Michael Pecht và tổng biên tập hiện tại là Derek Abbott. Tạp chí đã giành được một Giải thưởng PROSE vào năm 2015 cho tạp chí mới hay nhất trong khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. Tạp chí IEEE Access thuộc xếp hạng cao nhất SCIE-Q1

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://www.facebook.com/UIT.Fanpage/posts/5027494010676432

 

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin