Skip to content

PHỤC VỤ TRẠM TỰ MƯỢN/TRẢ VÀ MÁY TRẢ SÁCH TỰ ĐỘNG.

Nhằm giúp cán bộ giảng viên, sinh viên giảm bớt thời gian mượn, trả sách, thư viện Trung tâm  Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh mở phục vụ trạm tự mượn/ trả và máy trả sách tự động.

Để có thể mượn  sách tự động, cán bộ sinh viên chỉ cần thực hiện các thao tác đơn giản sau:

  • Bước 1: Đến trước máy trả sách tự động nhấn “check out”
  • Bước 2: Đưa thẻ thư viện vào vạch đỏ 
  • Bước 3: Nhập mã bin và nhấn “enter”
  • Bước 4: Đặt cuốn sách vào máy sau đó nhấn “done” và nhấn “print receipt” và nhận biên lai

Để có thể trả sách tự động, cán bộ sinh viên chỉ cần thực hiện các thao tác đơn giản sau:

  • Bước 1: Đến trước máy trả sách tự động nhấn “open door”
  • Bước 2: Đặt từng cuốn sách vào máy
  • Bước 3: Nhấn “print receipt” và nhận biên lai

Hy vọng với những đổi mới này, thư viện sẽ phục vụ bạn đọc tốt hơn trong thời gian tới.

Mọi thông tin chi tiết xem tại:https://www.facebook.com/CentralLibraryVNU

Hạ Băng - Cộng tác viên truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin