Skip to content

Seminar "Phát động phong trào và định hướng nghiên cứu khoa học sinh viên"

Nhằm khởi động phong trào và định hướng nghiên cứu khoa học trong sinh viên, khoa Mạng máy tính và Truyền tổ chức buổi Seminar với chủ đề "Phát động phong trào và định hướng nghiên cứu khoa học sinh viên"

Seminar sẽ diễn ra vào lúc 09 giờ 00 ngày 26/03/2021 tại phòng E3.1, tòa nhà E trường Đại học Công nghệ Thông tin.

Sinh viên đăng ký tham gia tại: https://suctremmt.com/seminar_nckhsv

Mọi thông tin chi tiết về chương trình xem tại: https://www.facebook.com/uit.nc/

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin