Skip to content

[TCHC] 56/TB-ĐHCNTT - Thông báo v/v tuyển dụng nhân sự

Trường Đại học Công nghệ Thông tin (ĐHCNTT) trực thuộc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, là một trong những trường đại học công lập hàng đầu có uy tín về đào tạo công nghệ thông tin.

Trở thành chuyên viên của Trường, bạn có cơ hội làm việc với nguồn nhân lực có trình dộ chuyên môn cao, môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại.

Hiện nay, Trường có nhu cầu tuyển dụng như sau:

Vị trí: Chuyên viên Nhân sự - Hành chính

a) Số lượng: 01

b) Mô tả công việc:

- Công tác đánh giá kết quả lao động, thi đua khen thưởng;

- Soạn thảo các văn bản hành chính (quyết định, công văn…) liên quan đến nhân sự;

- Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu;

- Các công việc phát sinh khác.

c) Yêu cầu:

- Tốt nghiệp Đại học chính quy các chuyên ngành: Quản trị, Quản trị Nguồn nhân lực, Quản lý Hành chính công, các ngành Luật có liên quan.

- Tin học: Sử dụng thành thạo các công cụ Office, chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản.

- Ngoại ngữ: Đạt trình độ A2 (hoặc tương đương) trở lên.

- Kỹ năng sắp xếp công việc, lập kế hoạch.

- Nhiệt tình, cẩn thận, nhanh nhẹn.

Xem chi tiết tại tập tin đính kèm

Tập tin đính kèm: