Skip to content

[THANH NIÊN TIÊN TIẾN LÀM THEO LỜI BÁC] - TUYÊN DƯƠNG NHỮNG GƯƠNG MẶT XUẤT SẮC

Danh hiệu “Thanh niên Tiên tiến làm theo lời Bác” cấp Khoa nhằm biểu dương, tôn vinh, nhân rộng các điển hình Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác của khoa Công nghệ Phần mềm Năm học 2019-2020, nhiều bạn sinh viên đã có nhiều thành tích xuất sắc trong học tập và hoạt động ngoại khóa.

Danh sách tuyên dương gồm các bạn:

1. NGUYỄN PHẠM DUY BẰNG - KTPM2019 - 19520937

2. NGUYỄN VIẾT LƯU - KTPM2019 - 19520155

3. ĐINH TRẦN VĂN MINH - KTPM2019 - 19520715

4. NGUYỄN YẾN NHI - KTPM2019 - 19520205

5. HUỲNH THỊ MINH NHỰC - KTPM2019 - 19521973

6. VŨ NGỌC THẠCH - KTPM2019 - 19520266

7. TRẦN TRÍ THỨC - KTPM2019 - 19522321

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/CNPM.Fanpage/

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin