Skip to content

THÔNG BÁO: ĐĂNG KÝ ANH VĂN 1 HK HÈ 2020-2021

Trung tâm Ngoại ngữ trường Đại học Công nghệ Thông tin thông báo đến các sinh viên về việc đăng ký anh văn 1 học kỳ hè 2020 - 2021. Trung tâm sẽ tiếp nhận đăng ký học kỳ hè online tại https://forms.gle/TZS1JTRMGMrQn4pE7 mã lớp, danh sách lớp, code học trên MS Team sẽ được thông báo qua email sinh viên chú ý cập nhật email thường xuyên.

Thời gian đăng ký từ ngày 17/6/2021 đến 16h00 ngày 25/6/2021 

Thời gian học dự kiến bắt đầu từ ngày 4/7/2021, dự kiến kết thúc 18/8/2021. Mỗi tuần học 3 buổi, mỗi buổi 3 tiết.

Sinh viên đăng ký lịch phù hợp, và tham gia đầy đủ các buổi học theo lịch đăng ký.

Lưu ý: sinh viên chưa hoàn thành anh văn sơ cấp 2 hoặc đã thi ĐGNLTA nhưng chưa được xét thì chưa được đăng ký trong học kỳ hè.

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/ttnnuit/

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin