Skip to content

Thông báo đăng ký nhiệm vụ KH&CN tỉnh Lâm Đồng năm 2015

Căn cứ văn bản số 1182/UBND-VX ngày 17/3/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc định hướng nghiên cứu khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng năm 2015; Quy hoạch phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2011-2015 và hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ trong xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2015, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng thông báo mời các tổ chức, cá nhân, các nhà khoa học trong và ngoài tỉnh đề xuất đề tài, dự án năm 2015

Các định hướng:

- Lĩnh vực khoa học môi trường

- Lĩnh vực khoa học công nghiệp và công nghệ thông tin

- Lĩnh vực Công nghệ sinh học và khoa học nông nghiệp

- Lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn

- Lĩnh vực khoa học y dược

Phiếu đề xuất đề tài, dự án (theo mẫu đính kèm) gửi về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng, số 35 Trần Hưng Đạo, Đà Lạt, Lâm Đồng trước ngày 31/5/2014 để Sở tổng hợp trình Hội đồng xác định nhiệm vụ xem xét.

Rất mong nhận được sự quan tâm của các tổ chức và cá nhân trong và ngoài Tỉnh vì sự phát triển khoa học – công nghệ của địa phương.

Thông tin chi tiết xin liên hệ phòng Quản lý Khoa học - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng - Điện thoại: 063.3822106 để được hướng dẫn cụ thể.

Download  Thông báo và phiếu đề xuất