Skip to content

Khoa học công nghệ

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2015 (đợt 2)

 Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2015 (đợt 2) như sau:

1. Điều kiện tham gia tuyển chọn

Thông báo đăng ký nhiệm vụ KH&CN tỉnh Lâm Đồng năm 2015

Căn cứ văn bản số 1182/UBND-VX ngày 17/3/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc định hướng nghiên cứu khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng năm 2015; Quy hoạch phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2011-2015 và hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ trong xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2015, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng thông báo mời các tổ chức, cá nhân, các nhà khoa học trong và ngoài tỉnh đề xuất đề tài, dự án năm 2015

Các định hướng:

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2015 (đợt 1)

 

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2015 (đợt 1) như sau:

1. Điều kiện tham gia tuyển chọn

Thông báo: Triển lãm giới thiệu sản phẩm sáng tạo của sinh viên và giảng viên ĐHQG-HCM

Nhằm mục đích chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5, đồng hướng đến kỹ niệm 20 năm thành lập Đại học Quốc gia TP.HCM, ĐHQG-HCM phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ đồng tổ chức "Triển lãm giới thiệu sản phẩm sáng tạo và kết nối doanh nghiệp-ĐHQG-HCM"

- Tên triển lãm: "Triển lãm giới thiệu sản phẩm sáng tạo và kết nối doanh nghiệp-ĐHQG-HCM";

- Thời gian: ngày 16/5/2014;

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu chung về KH&CN Việt Nam - Hàn Quốc thực hiện từ năm 2015

 

Phòng ĐTSĐH-KHCN&QHĐN kính gửi Quý Thầy/Cô thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu chung về KH&CN Việt Nam - Hàn Quốc thực hiện từ năm 2015.

Nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu chung: cần đáp ứng nhu cầu giải quyết các vấn đề cấp thiết của Việt Nam, đồng thời là thế mạnh của phía Hàn Quốc, lĩnh vực ưu tiên hợp tác bao gồm:

Sơ tuyển đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2015 của Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ mục tiêu và nội dung đề xuất của Ban chủ nhiệm các chương trình Khoa học – Công nghệ TP.Hồ Chí Minh nhằm triển khai kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2015, Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh xin giới thiệu mục tiêu và nội dung tập trung ưu tiên cho kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2015 theo các lĩnh vực chủ yếu sau đây và các quy định các điều kiện cho cá nhân và tổ chức tham gia sơ tuyển đề tài, dự án.

Thông báo về buổi nói chuyện của Giáo sư Michel Mayor

Phòng ĐTSĐH-KHCN&QHĐN kính gửi Quý Thầy/Cô Công văn số 535/ĐHQG-KHCN ngày 01/4/2014 về việc thông báo buổi nói chuyện của Giáo sư Michel Mayor về chủ đề: "Other Worlds in the Universe?" (Tồn tại nền văn minh ngoài trái đất?)

Nội dung chi tiết mời Quý Thầy/Cô xem file đính kèm.

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH-KHCN&QHĐN

Hội nghị quốc tế "The 2014 International Conference on Advanced Technologies for Communications, Hanoi, Vietnam (ATC'14)"

Hội nghị quốc tế "The 2014 International Conference on Advanced Technologies for Communications, Hanoi, Vietnam"
- Thời gian: từ ngày 15/10 đến ngày 17/10/2014.
- Địa điểm: Hà Nội
- Hạn nộp bài: Chậm nhất là ngày 30/04/2014
Mọi thông tin chi tiết về Hội nghị Quý Thầy/ Cô, Anh/ Chị vui lòng xem thông tin bên dưới hoặc tham khảo trang web:www.rev-conf.org

Dear Colleagues,

Please accept our apologies if you receive multiple copies of this CFP.

Thông báo số 1: Hội nghị khoa học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP.HCM lần thứ 9, ngày 21/11/2014

Phòng ĐTSĐH-KHCN&QHĐN kính gửi Quý Thầy/Cô Thông báo số 1: Hội nghị khoa học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP.HCM lần thứ 9. 

Nội dung chi tiết: xem file đính kèm.

Trân trọng.

Trang

Đăng kí nhận RSS - Khoa học công nghệ