Skip to content

Khoa học công nghệ

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa...

 Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2015 (đợt 2) như sau: 1. Điều kiện tham gia tuyển chọn - Tổ chức: là các đại...

Thông báo đăng ký nhiệm vụ KH&CN tỉnh Lâm Đồng năm 2015

Căn cứ văn bản số 1182/UBND-VX ngày 17/3/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc định hướng nghiên cứu khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng năm 2015; Quy hoạch phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Lâm...

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa...

  Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2015 (đợt 1) như sau: 1. Điều kiện tham gia tuyển chọn - Tổ chức: là các đại...

Thông báo: Triển lãm giới thiệu sản phẩm sáng tạo của sinh viên và...

Nhằm mục đích chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5, đồng hướng đến kỹ niệm 20 năm thành lập Đại học Quốc gia TP.HCM, ĐHQG-HCM phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ đồng tổ chức "Triển...

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ hợp tác...

  Phòng ĐTSĐH-KHCN&QHĐN kính gửi Quý Thầy/Cô thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu chung về KH&CN Việt Nam - Hàn Quốc thực hiện từ năm 2015. Nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu chung...

Sơ tuyển đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2015 của...

Căn cứ mục tiêu và nội dung đề xuất của Ban chủ nhiệm các chương trình Khoa học – Công nghệ TP.Hồ Chí Minh nhằm triển khai kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2015, Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí...

Đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2015 của tỉnh Vĩnh Long

Thực hiện Công văn số 653/ĐHQG-KHCN ngày 21 tháng 4 năm 2014 về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN tỉnh Vĩnh Long năm 2015, Trường ĐH CNTT thông báo đến toàn thể Quý Thầy/Cô như sau: Việc đề xuất các...

Thông báo về buổi nói chuyện của Giáo sư Michel Mayor

Phòng ĐTSĐH-KHCN&QHĐN kính gửi Quý Thầy/Cô Công văn số 535/ĐHQG-KHCN ngày 01/4/2014 về việc thông báo buổi nói chuyện của Giáo sư Michel Mayor về chủ đề: "Other Worlds in the Universe?" (Tồn tại...

Hội nghị quốc tế "The 2014 International Conference on Advanced...

Hội nghị quốc tế "The 2014 International Conference on Advanced Technologies for Communications, Hanoi, Vietnam" - Thời gian: từ ngày 15/10 đến ngày 17/10/2014. - Địa điểm: Hà Nội - Hạn nộp bài: Chậm...

Thông báo số 1: Hội nghị khoa học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên -...

Phòng ĐTSĐH-KHCN&QHĐN kính gửi Quý Thầy/Cô Thông báo số 1: Hội nghị khoa học Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP.HCM lần thứ 9.  Nội dung chi tiết: xem file đính kèm. Trân trọng. Phòng...

Trang