Skip to content
Trường Đại học CNTT được ĐHQG-HCM giao nhiệm vụ đào tạo ngành Thương mại điện tử

Khoa học công nghệ

Thư mời viết bài Hội nghị quốc tế "Công nghệ xanh và Phát triển bền vững lần 2 năm 2014"

Phòng ĐTSĐH-KHCN&QHĐN trân trọng thông báo đến Quý Thầy/Cô, Anh/Chị Thư mời viết bài Hội nghị quốc tế "Công nghệ xanh và Phát triển bền vững lần 2 năm 2014" vào ngày 30 và 31 tháng 10 năm 2014 tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM. 

Trang

Đăng kí nhận RSS - Khoa học công nghệ