Skip to content

Khoa học công nghệ

Đăng ký nhiệm vụ KH&CN tỉnh Kiên Giang năm 2015

Phòng ĐTSĐH-KHCN&QHĐN trân trọng thông báo đến Quý Thầy/Cô, Anh/Chị Công văn số 415/ĐHQG-KHCN ngày 19 tháng 3 năm 2014 của ĐHQG-HCM về việc Đăng ký nhiệm vụ KH&CN tỉnh Kiên Giang năm 2015. ...

Thư mời viết bài Hội nghị quốc tế "Công nghệ xanh và Phát triển...

Phòng ĐTSĐH-KHCN&QHĐN trân trọng thông báo đến Quý Thầy/Cô, Anh/Chị Thư mời viết bài Hội nghị quốc tế "Công nghệ xanh và Phát triển bền vững lần 2 năm 2014" vào ngày 30 và 31 tháng 10 năm 2014...

Trang