Skip to content
Chúc mừng team UIT-Bean đã đoạt giải Nhì Cuộc thi Sinh viên với An toàn Thông tin vòng chung khảo Asean 2019

Thư mời viết bài Hội nghị quốc tế "Công nghệ xanh và Phát triển bền vững lần 2 năm 2014"

Phòng ĐTSĐH-KHCN&QHĐN trân trọng thông báo đến Quý Thầy/Cô, Anh/Chị Thư mời viết bài Hội nghị quốc tế "Công nghệ xanh và Phát triển bền vững lần 2 năm 2014" vào ngày 30 và 31 tháng 10 năm 2014 tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM. 

Nội dung chi tiết: xem file đính kèm.

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH-KHCN&QHĐN.