Skip to content

Thư mời viết bài Hội nghị quốc tế "Công nghệ xanh và Phát triển bền vững lần 2 năm 2014"

Phòng ĐTSĐH-KHCN&QHĐN trân trọng thông báo đến Quý Thầy/Cô, Anh/Chị Thư mời viết bài Hội nghị quốc tế "Công nghệ xanh và Phát triển bền vững lần 2 năm 2014" vào ngày 30 và 31 tháng 10 năm 2014 tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM. 

Nội dung chi tiết: xem file đính kèm.

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH-KHCN&QHĐN.