Skip to content

Đăng ký nhiệm vụ KH&CN tỉnh Kiên Giang năm 2015

Phòng ĐTSĐH-KHCN&QHĐN trân trọng thông báo đến Quý Thầy/Cô, Anh/Chị Công văn số 415/ĐHQG-KHCN ngày 19 tháng 3 năm 2014 của ĐHQG-HCM về việc Đăng ký nhiệm vụ KH&CN tỉnh Kiên Giang năm 2015

Nội dung chi tiết: xem file đính kèm.

Trân trọng.

Phòng ĐTSĐH-KHCN&QHĐN.