Skip to content

Thông báo dời lịch Tuyển chọn thành viên Cộng đồng Wanna.One 

Phòng thí nghiệm An toàn thông tin trường Đại học Công nghệ Thông tin thông báo dời lịch tuyển chọn thành viên Cộng đồng Wanna One. Cộng đồng Wanna One là nơi giúp các bạn sinh viên tự tạo dựng team học học thuật cho mình để tham gia các sân chơi lĩnh vực An toàn thông tin, Wanna.One tổ chức chuỗi hoạt động chia sẻ về An toàn Thông tin wannaTeam.

Hoạt động dành cho tất cả sinh viên UIT của các khoa thuộc các khóa K15, K14  (mở rộng K13)

Link đăng ký: https://forms.gle/jVxTiNEVHYju38xV9 

Sinh viên đăng ký tham gia trước ngày 14/04/2021.

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/inseclab/posts/3537691646358744

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin