Skip to content

Thông báo kết quả trúng tuyển văn bằng hai trình độ đại học hệ chính quy  đợt 3 năm 2020

Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM vừa ra thông báo về kết quả trúng tuyển văn bằng hai trình độ đại học hệ chính quy đợt 3 năm 2020.
Theo đó nhà trường công nhận kết quả trúng tuyển kỳ tuyển sinh văn bằng hai trình độ đại học hệ chính quy đợt 3 năm 2020.Thí sinh tra cứu kết quả trúng tuyển và chuẩn bị hồ sơ nhập học theo hướng dẫn tại https://tuyensinh.uit.edu.vn/tuyensinh/giaybao-nhaphoc
Mọi thông tin chi tiết về kết quả, thí sinh dự thi xem tại: https://www.facebook.com/TuyenSinh.UIT/

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin.