Skip to content

Thông báo Kết quả xét duyệt đề tài NCKH SV đợt 1 năm 2021 cấp trường - khoa Công nghệ Phần mềm

Xin Chúc mừng các bạn sinh viên khoa Công nghệ Phần mềm đã có kết quả ĐẠT trong đợt xét duyệt đề tài Nghiên cứu khoa học sinh viên đợt 1/2021. Khoa đã có 12/16 đề tài có kết quả đạt, gồm

1. PHÂN ĐOẠN CHỨNG PHÌNH MẠCH MÁU NÃO TRÊN ẢNH MRA 3D 

2. XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ THÔNG TIN CÔNG DÂN DỰA TRÊN CÔNG NGHỆ BLOCKCHAIN

3. TÌM HIỂU PHƯƠNG PHÁP YOLOV4 CHO BÀI TOÁN PHÁT HIỆN ĐỐI TƯỢNG TRONG TÀI LIỆU DẠNG ẢNH

4. TÌM HIỂU PHƯƠNG PHÁP RÚT TRÍCH THÔNG TIN HÓA ĐƠN TIẾNG VIỆT

5. TÌM HIỂU PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN ĐỐI TƯỢNG TRONG KHÔNG ẢNH CHỨA SƯƠNG MÙ

6. TÌM HIỂU PHƯƠNG PHÁP D2DET CHO BÀI TOÁN PHÁT HIỆN PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG TRONG KHÔNG ẢNH

7. XÂY DỰNG ỨNG DỤNG QUẢN LÝ QUY TRÌNH THỰC HIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

8. XÂY DỰNG ỨNG DỤNG HỖ TRỢ KẾT NỐI VÀ HỖ TRỢ TRONG HỌC TẬP 

9. XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ TƯƠNG TÁC LỚP HỌC

10. XÂY DỰNG ỨNG DỤNG HỖ TRỢ CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN Ở TRỌ

11. XÂY DỰNG ỨNG DỤNG HỖ TRỢ QUẢN LÝ VÀ THEO DÕI SỰ KIỆN

12. XÂY DỰNG ỨNG DỤNG HỖ TRỢ CHĂM SÓC DA

Xin chúc mừng và cảm ơn các Thầy/Cô GVHD đã tận tình hướng dẫn các bạn trong quá trình nghiên cứu và viết đề cương. Chúc các bạn sinh viên sẽ hoàn thành tốt đề tài nghiên cứu của mình.

Thông tin chi tiết: https://bom.to/HbVH290oSotvHT

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin