Skip to content

Thông báo kiểm tra thông tin bảng điểm đợt xét tốt nghiệp

Phòng ĐTSĐH&KHCN thông báo Anh/chị xét tốt nghiệp tháng 12/2022 kiểm tra thông tin bảng điểm . Anh/Chị kiểm tra số tín chỉ bắt buộc  của ngành, các môn học khác ngành không quá 12TC. Mọi thông tin thắc mắc về bảng điểm vui lòng email về cuongvfk@uit.edu.vn để được giải đáp.

Thời hạn : Hết ngày 30/9/2022

File đính kèm: xet_tot_nghiep_dot_2_-_2022.rar

Thông tin chi tiết: https://sdh.uit.edu.vn/bai-viet/thong-bao-kiem-tra-thong-tin-bang-diem-dot-xet-tot-nghiep

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin