Skip to content

Thông báo mức học phí các lớp Tiếng anh ngoài chính quy khóa 2021

Trung tâm Ngoại ngữ thông báo đến các bạn sinh viên về mức học phí các lớp Tiếng anh ngoài chính quy khóa 2021

1. Đối với các lớp được triển khai học Online (Học kỳ 1, 2021-2022) thông báo chi tiết sinh viên theo dõi tại Link: http://celuit.edu.vn/thong-bao-muc-thu-hoc-phi-cac-lop...

2. Mức học phí chi tiết các lớp tiếng anh ngoài chính quy năm học 2021-2022 bao gồm hình thức học Online hoặc hình thức học Offline sinh viên theo dõi tại link: http://celuit.edu.vn/lich-khai-giang-tieng-anh

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/ttnnuit

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin