Skip to content

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT THÁNG 12 NĂM 2021

Trường Đại học Công nghệ Thông tin-Đại học Quốc gia (ĐHQG-HCM) trân trọng thông báo tuyển sinh chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ đợt tháng 12 năm 2021 như sau:

NGÀNH TUYỂN SINH VÀ CHỈ TIÊU

  1. Ngành Công nghệ thông tin, mã ngành: 8 48 02 01, chỉ tiêu 40

  2. Ngành Khoa học máy tính, mã ngành: 8 48 01 01, chỉ tiêu 40

  3. Ngành Hệ thống thông tin, mã ngành 8 48 01 04, chỉ tiêu 40

  4. Ngành An toàn thông tin (ngành mới), mã ngành 8 48 02 02, chỉ tiêu 40

HÌNH THỨC ĐÀO TẠO, THỜI GIAN ĐÀO TẠO

Học tập trung, thời gian đào tạo 02 (hai) năm.

CÁC HÌNH THỨC THI TUYỂN SINH:

  1. Hình thức tuyển thẳng.

  2. Hình thức xét tuyển.

  3. Hình thức xét tuyển kết hợp thi tuyển dưới hình thức phỏng vấn.

  4. Hình thức thi tuyển.

Nếu dịch bệnh còn phức tạp, phải thực hiện giãn cách xã hội thì việc xét tuyển, thi tuyển và thi tuyển kết hợp xét tuyển dự kiến sẽ thực hiện theo hình thức trực tuyến (online) (sẽ có thông báo cụ thể sau).

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://bom.to/RCJO4W

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin