Skip to content

Thông báo về việc tổ chức thi cuối học kỳ II năm học 2020 – 2021

Để chuẩn bị tốt cho công tác phục vụ thi cuối kỳ học kỳ II năm học 2020-2021, Phòng Đào tạo Đại học thông báo về kế hoạch tổ chức thi cuối kỳ như sau:

  • Trường sẽ tổ chức thi cuối kỳ bằng hình thức trực tuyến cho các môn sau: Trí tuệ nhân tạo của chương trình đại trà và chất lượng cao; Nhập môn mạng máy tính của chương trình đại trà; Quản trị mạng và hệ thống, Lập trình hệ thống, Công nghệ mạng viễn thông của chương trình đại trà và chất lượng cao. Thời gian tổ chức thi từ 12/7/2021 đến 17/7/2021. Lịch thi chi tiết để gửi về Khoa. Cán bộ giảng dạy nhập điểm cuối kỳ vào hệ thống trong vòng 20 ngày tính từ ngày thi của môn học.
  • Các môn thi cuối kỳ bằng hình thức vấn đáp, đồ án thì Khoa chuẩn bị lịch thi, tổ chức thi và chấm thi, tạo điều kiện cho sinh viên thi không trùng thời gian với lịch thi trực tuyến ở trên. Cán bộ giảng dạy lưu trữ minh chứng dự thi của sinh viên. Thời gian tổ chức thi từ 05/7/2021 đến 17/7/2021. Cán bộ giảng dạy nhập điểm cuối kỳ vào hệ thống trong vòng 20 ngày tính từ ngày 18/7/2021.
  • Các môn còn lại thi cuối kỳ tập trung tại trường: Lịch thi dự kiến từ 23/8 đến 29/8/2021 (thi cả thứ Bảy, Chủ nhật). Nếu tình hình dịch Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp thì lịch thi sẽ dời sang thời gian sinh viên khóa tuyển năm 2021 học Giáo dục Quốc phòng và An ninh (có thể có một tuần ôn tập trước khi thi)

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://tinyurl.com/ymx3bknn

 

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin