Skip to content

Thông báo v/v tạm ngừng hoạt động tại trường từ ngày 01/04/2020

Kính gửi: toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động (CC-VC-NLĐ), sinh viên, phụ huynh và các đối tác của Trường

Trường Đại học Công nghệ thông tin kính gửi đến quý vị thông báo KHẨN số 31/TB-ĐHCNTT về việc Tạm ngừng hoạt động tại trường (Xem chi tiết trong file đính kèm).

Trân trọng.

Tập tin đính kèm: