Skip to content

TỔNG KẾT CHUỖI TRAINING CUỐI KÌ HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020-2021

Chuỗi training cuối học kì I của Ban học tập Khoa học Kỹ thuật và Thông tin trường Đại học Công nghệ Thông tin tổ chức theo 2 hình thức online và offline đã kết thúc tốt đẹp. Ban học tập gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả mọi người đã đồng hành cùng Ban.

Training đã giúp các bạn chuẩn bị kiến thức vững vàng để sẵn sàng bước vào cuộc thi.

Link tổng hợp tài liệu

   •Giải tích:  bit.ly/GT2903

   •NMLT:https://bitly.com.vn/msmh7a

   •ĐSTT :https://bitly.com.vn/ttbcne

Link các buổi học onl

•NMLT:https://www.facebook.com/BHTKHKTTT/videos/282602993373782 •ĐSTT:https://www.facebook.com/BHTKHKTTT/videos/2981197145437098

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/BHTKHKTTT/

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin