Skip to content

Tuyển tình nguyện viên chương trình UIT Green 2021

Trường Đại học Công nghệ Thông tin tổ chức tuyển tình nguyện viên chương trình UIT Green 2021. Đây là chương trình nhằm mang lại cảnh quan xanh tại UIT do chính sinh viên UIT thực hiện, tăng cường tinh thần bảo vệ môi trường và phát huy tinh thần tình nguyện xung kích của sinh viên Trường. 

UIT Green 2021 sẽ tổ chức xuyên suốt với những hạng mục xanh mang lại cảnh quan xanh, sạch, đẹp cho UIT. Chương trình được bắt đầu vào 8h00 ngày 17/4/2021. 

Link đăng ký: https://forms.gle/R7bWUnziMEJFAEfR64

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/tuoitre.uit/

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin