Skip to content

UIT ALGO BOOTCAMP 2021

UIT Algo Bootcamp là chương trình học thuật do UIT-Bộ môn AI trường Đại học Công nghệ Thông tin tổ chức. Đây là nơi học tập, giao lưu dành cho các bạn sinh viên yêu thích lập trình, thuật toán. 

Bootcamp sẽ bắt đầu từ 4/2021 đến 12/2021

Link đăng ký link: https://bit.ly/2OZktIX

Các bạn cần tham gia lớp học trên Google Classroom với Class code: yngtjvy để nhận thông tin cập nhật. 

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/uit.cs.machine.learning/

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin