Skip to content

WORKSHOP CHO GIẢNG VIÊN TIẾNG ANH THÁNG 7/2021 - “TO BE EFFECTIVE ONLINE TEACHERS USING ICT

Trung tâm Ngoại ngữ - UIT tổ chức  workshop cho giảng viên tiếng anh tháng 7/2021 với chủ đề “To be effective online teachers using ICT”. 

Link đăng ký tại đây: https://forms.gle/9N6PpMtWYiwcizgXA

Workshop nhằm giúp cho giảng viên cập nhật các công cụ công nghệ thông tin (ICT) tiên tiến hỗ trợ cho phương pháp dạy online trong tình hình hiện nay được hiệu quả hơn và giúp sinh viên học hiệu quả hơn.

1. Diễn giả chính:

- Thạc sĩ Nguyễn Thị Huỳnh Như, giảng viên Trung Tâm Ngoại Ngữ

2. Thời gian:

- Dự kiến thứ 5 ngày 22 tháng 7 năm 2021

- Thời gian: từ 9h30 - 11h30

3. Địa điểm

- Workshop sẽ được tổ chức trực tuyến trên nền tảng Microsoft Teams. Mã code: a5w29pt

4. Đối tượng tham gia:

- Giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng của TTNN, mở rộng cho các giảng viên tiếng anh đang sinh hoạt tại trung tâm và giảng viên tiếng anh ngoài trường

5. Nội dung cụ thể của Workshop

Giving tips for teaching online

Introducing some wonderful applications to facilitate the teaching of English in online/ virtual classes.

ICT in practice: detailed instructions on using applications for better teaching of Business Partner’s lessons

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/ttnnuit

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin