Skip to content

ALGO BOOTCAMP 2021 - Khoá UIT-ICPC-2021-CB01 - Lập trình thi đấu

Thông tin Khoá học ALGO BOOTCAMP 2021 - Khoá UIT-ICPC-2021-CB01 - Lập trình thi đấu như sau:

  • Giảng viên: Thầy Nguyễn Thanh Tùng ( Thầy nổi tiếng về đào tạo HS chuyên tin )

  • Lớp học trên MS Teams: ap79f3u

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://forum.uit.edu.vn/node/553663

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin