Skip to content

Bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 - năm học 2022 - 2023 

Chào các bạn sinh viên,

Khoa Khoa học và Kỹ thuật Thông tin chuyển đến các bạn thông tin về Hội đồng Bảo vệ Khóa luận Tốt nghiệp - Đợt 1 - Năm học 2022 - 2023, cụ thể:

- Thời gian diễn ra Hội đồng: Bắt đầu từ 08:00, Thứ 6, ngày 06 tháng 01 năm 2023;

- Địa điểm: Lầu 10, Khu E, Trường Đại học Công nghệ Thông tin (UIT);

Trân trọng thông tin đến các bạn sinh viên.

File đính kèm: 

Download this file (standee (02).png)standee (02).png

ọi thông tin chi tiết xem tại: https://fit.uit.edu.vn/index.php/tin-tuc/thong-bao-he-dai-hoc/6189-bao-ve-khoa-luan-tot-nghiep-dot-1-nam-hoc-2022-2023

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin