Skip to content

Biệt đội tư vấn tuyển sinh - Mảnh ghép siêu đẳng

Ban tư vấn tuyển sinh được thành lập nhằm mục đích đưa hình ảnh của trường Đại học Công nghệ Thông tin đến gần với học sinh 12, và giúp các em hiểu biết đúng hơn về ngành nghề mà trường đào tạo. Từ ngày thành lập đến nay ban tư vấn tuyển sinh được xem như cầu nối giữa trường Đại học Công nghệ Thông tin và học sinh. 

Để chương trình tư vấn tuyển sinh năm 2021 có thể diễn ra thành công, ban tư vấn tuyển sinh mong muốn tìm được những mảnh ghép siêu đẳng ở hai tiểu ban:

Tiểu ban sự kiện: lên ý tưởng nội dung cho hoạt động tư vấn tuyển sinh

Tiểu ban truyền thông: quản lý các kế hoạch truyền thông của chương trình

Sinh viên đăng ký tham gia trước ngày 11/9/2020.

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://www.facebook.com/TuyenSinh.UIT

 

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin