Skip to content

Bổ sung 45 sinh viên được gia hạn học phí học kỳ 1 năm học 2021-2022, nâng tổng số sinh viên được gia hạn lên 2.461 sinh viên

Căn cứ thông báo ngày 30/8/2021 về kết quả sinh viên được gia hạn học phí học kỳ 1 năm học 2021-2022 (2.416 sinh viên), Trường ĐH Công nghệ Thông tin đã nhận phản hồi và kiểm tra thông tin nên đồng ý xét duyệt bổ sung thêm 45 sinh viên được gia hạn học phí học kỳ 1 năm học 2021-2022, lý do: đã hoàn thành học phí học kỳ trước. 

Sinh viên phải hoàn thành học phí trước ngày 30/9/2021. Trong khoảng thời gian gia hạn, sinh viên có thể đóng học phí bất cứ lúc nào nhưng hạn cuối cùng là ngày 30/9/2021.

DANH SÁCH SINH VIÊN GIA HẠN HỌC PHÍ
HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022
           
STT MÃ SV HỌ TÊN KHOÁ KHOAQL HỆ ĐT
1 165216XX Nguyễn Trung Hiếu 11 KTMT CQUI
2 165217XX Lê Công Nghị 11 KHMT CQUI
3 165218XX Chu Tiến Trọng 11 KTMT CQUI
4 175200XX Đoàn Thanh Hiền 12 CNPM CQUI
5 175202XX Lê Tấn Anh 12 KTMT CLC
6 175203XX Lê Đoàn 12 CNPM CLC
7 175203XX Lê Vàng Dũ 12 MMT&TT CQUI
8 175207XX Nguyễn Văn Minh 12 CNPM CLC
9 175208XX Nguyễn Quách Nguyên 12 MMT&TT CLC
10 175210XX Trần Ngọc Tân 12 KTMT CLC
11 175210XX Dương Minh Thành 12 HTTT CTTT
12 175210XX Thái Hoàng Thịnh 12 HTTT CTTT
13 175212XX Lê Tiến Tùng 12 MMT&TT CLC
14 175212XX Đỗ Công Chí 12 HTTT CTTT
15 185201XX Hà Minh Trường 13 CNPM CQUI
16 185201XX Trương Đức Vũ 13 KHMT CNTN
17 185203XX Trần Ngọc Yến Nhi 13 KTTT CQUI
18 185204XX Võ Duy Ái 13 MMT&TT CQUI
19 185204XX Bùi Quang Anh 13 HTTT CTTT
20 185204XX Nguyễn Văn Bảo 13 HTTT CTTT
21 185204XX Phù Hoài Bão 13 HTTT CQUI
22 185206XX Nguyễn Văn Đô 13 KTMT CQUI
23 185208XX Phạm Duy Hưng 13 HTTT CTTT
24 185208XX Võ Thị Thu Hương 13 HTTT CQUI
25 185210XX Bùi Tấn Lộc 13 HTTT CTTT
26 185212XX Trần Xuân Nhơn 13 HTTT CLC
27 185212XX Nguyễn Trí Phú 13 KTMT CLC
28 185212XX Trần Hoàng Phước 13 KTMT CLC
29 185213XX Đoàn Văn Minh Tâm 13 KTMT CLC
30 185214XX Vũ Song Thiên 13 HTTT CTTT
31 185214XX Trần Đức Thịnh 13 HTTT CTTT
32 185216XX Đỗ Quốc Vinh 13 KTTT CQUI
33 195200XX Đỗ Thị Thanh Hiền 14 KHMT CLC
34 195206XX Phạm Tuấn Kiệt 14 MMT&TT CLC
35 195209XX Nguyễn Văn Thoại 14 HTTT CQUI
36 195210XX Lê Nguyễn Minh Trung 14 MMT&TT CQUI
37 195212XX Phạm Phú Bình 14 MMT&TT CQUI
38 195213XX Nguyễn Trọng Doanh 14 KHMT CLC
39 205209XX Nguyễn Duy Kiên 15 MMT&TT CLC
40 205210XX Nguyễn Đức Hương Bang 15 KTTT CLC
41 205211XX Trần Văn Diệu 15 KTTT CLC
42 205212XX Hứa Long Hải 15 HTTT CLC
43 205218XX Phạm Duy Quang 15 HTTT CTTT
44 205219XX Nguyễn Thị Thanh Thảo 15 MMT&TT CLC
45 205221XX Lê Vinh 15 KTMT CLC