Skip to content

Buổi làm việc của lãnh đạo ĐHQG-HCM với trường ĐHCNTT

  Sáng ngày 14/3/2012, Đoàn công tác của Đại học Quốc gia TP. HCM (ĐHQG-HCM) do PGS.TS Phan Thanh Bình, Bí thư Đảng Ủy, Giám đốc ĐHQG-HCM làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với trường Đại học Công nghệ Thông tin (ĐHCNTT). Cùng với Giám đốc ĐHQG-HCM còn có:

- PGS.TS Huỳnh Thành Đạt, Phó bí thư Đảng Ủy, Phó giám đốc ĐHQG-HCM;

- Ông Nguyễn Văn Mậu: Phó bí Thư Đảng Ủy

- Ông Huỳnh Văn Sáu: chủ tịch công đoàn ĐHQG-HCM.

- Lãnh đạo các ban, trung tâm thuộc ĐHQG-HCM 

  Về phía trường ĐHCNTT có PGS.TS Dương Anh Đức, Hiệu trưởng trường, các Phó Hiệu Trưởng PGS.TS Trần Vĩnh Phước, TS Dương Tôn Đảm, Phó bí Thư Đảng Ủy Đỗ Văn Nhơn  và lãnh đạo các khoa, phòng, ban, thư viện, trung tâm của Trường.

  Thay mặt Trường, PGS.TS. Dương Anh Đức đã báo cáo tình hình hoạt động của trường ĐHCNTT trong năm 2011 và nhất là trong 3 tháng đầu tiên của nhiệm kỳ hiệu trưởng 2011-2016.

Trường ĐHCNTT cũng đã kiến nghị với ĐHQG-HCM 14 điểm trong sự nghiệp phát triển của Trường, cụ thể như sau:

- ĐHQG-HCM ủng hộ Trường phát triển theo hướng đại học đa ngành, ưu tiên nâng ngân sách NCKH hằng năm cho trường.

- Trường ĐHCNTT là đơn vị chủ trì triển khai hệ thống đào tạo trực tuyến, hệ thống tin học hóa của ĐHQG-HCM, …

  Các thành viên trong đoàn công tác của ĐHQG và lãnh đạo trường ĐHCNTT đã trao đổi rất thẳng thắn về các thuận lợi, khó khăn của trường ĐHCNTT, từ đó đưa ra phương hướng phù hợp để giải quyết các hạn chế đó và định hướng phát triển Trường trong thời gian tới.

  Kết luận cuộc họp, PGS.TS Phan Thanh Bình đã nêu lên vị trí, vai trò quan trọng mang tính chiến lược của trường ĐHCNTT trong “sức mạnh hệ thống” của ĐHQG-HCM, đồng thời nhấn mạnh 5 điểm sau:

- Tăng cường sự thống nhất của toàn thể cán bộ viên chức trong Trường, hướng về mục tiêu xây dựng trường ĐH CNTT vững mạnh. Đây là điểm quan trọng nhất.

- Nâng cao công tác tổ chức bộ máy, cũng cố và hoàn thiện các qui chế trong hoạt động của Trường. Công tác này phải thực hiện một cách dân chủ và minh bạch.

- Chiến lược phát triển của Trường phải được đặt ra trên nền tảng chiến lược phát triển ngành CNTT của ViệtNamvà Trường phải xem đây là sứ mạng của mình.

- Chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo và NCKH của Trường. Tạo đột phá trong việc nâng cao chất lượng đào tạo hệ từ xa qua mạng, chất lượng đội ngũ cán bộ viên chức trong Trường.

- ĐHQG-HCM khuyến khích và ủng hộ Trường ĐH CNTT đổi mới mạnh mẽ trong việc quản trị đại học, xây dựng cho sinh viên có một tư duy, văn hóa của đại học.  

- Trường cần chuẩn bị và có lộ trình thích hợp để có thể tự chủ, tự chịu trách nhiệm. 

  Hiệu trưởng nhà trường PGS.TS. Dương Anh Đức đã hứa với giám đốc ĐHQG-HCM: sẽ xây dựng một tập thể đoàn kết, vững mạnh, với mục tiêu phát triển chung của Nhà trường; Trong năm 2012 sẽ hoàn tất cơ cấu tố chức và ban hành qui trình vận hành cụ thể; Tập trung nâng cao chất lượng đào tạo và xây dựng nhóm nghiên cứu mạnh, chiến lược xứng tầm với Trường Đại học hàng đầu về CNTT trong cả nước.