Skip to content

Buổi làm việc giữa Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn

Ngày 09/01/2015, trường Đại học Công nghệ Thông tin (UIT), Đại học Quốc gia TP.HCM đã tổ chức buổi gặp gỡ giữa UIT và Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn (LeTech), Bộ Quốc Phòng. Buổi gặp gỡ nhằm trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, học tập và nghiên cứu của ngành An toàn Thông tin. Đồng thời, hai bên cùng nhau thảo luận để tiến tới việc xây dựng mối quan hệ hợp tác bền vững giữa UIT và LeTech.  

LeTech, Bộ Quốc Phòng

 

Tham dự buổi họp, về phía đoàn Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn có: PGS.TS. Bùi Thu Lâm, Chủ nhiệm Khoa Công nghệ Thông tin; TS. Trần Nguyên Ngọc, Phó Chủ nhiệm Bộ môn Khoa học Máy tính thuộc Khoa Công nghệ Thông tin; TS. Dương Tử Cường, Trưởng Phòng Đào tạo Đại học; TS. Nguyễn Minh Tiến, Phó Viện trưởng Viện Tích hợp Hệ thống; và Ông Huy, Phòng Đào tạo Đại học.

Về phía Trường Đại học Công nghệ Thông tin có sự tham dự của PGS.TS. Đinh Đức Anh Vũ, Phó Hiệu trưởng; TS. Vũ Đức Lung, Phó Hiệu trưởng, ThS. Cao Thị Kim Tuyến, Phó Trưởng phòng Quan hệ Đối ngoại; TS. Đàm Quang Hồng Hải, Giám đốc Trung tâm Phát triển Công nghệ Thông tin; TS. Nguyễn Anh Tuấn, Quyền Trưởng Khoa Mạng máy tính &
Truyền thông; TS. Nguyễn Lưu Thùy Ngân, Trưởng phòng Đào tạo Đại học; và các giảng viên khoa Mạng máy tính & Truyền thông.

Tại buổi họp, hai bên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác giảng dạy, đào tạo đặc biệt liên quan đến ngành An toàn Thông tin, và các kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu. Hai bên cũng đã chia sẻ các ý tưởng và thảo luận về khả năng hợp tác giữa UIT và LeTech.

Buổi họp kết thúc mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa trường Đại học Công nghệ Thông tin và Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn về An toàn Thông tin trong thời gian tới.

Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn (LeTech): là một trường đại học kỹ thuật đa ngành, được thành lập trên cơ sở Học viện Kỹ thuật quân sự và các viện, trung tâm trực thuộc nhằm  đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật có trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ cho quân đội và phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

LeTech, Bộ Quốc Phòng

Đại diện của UIT và LeTech cùng chụp ảnh kỷ niệm