Skip to content

Chặng đầu tiên của Debug Yourself - problem 1

Debug Yourself là chuỗi các hoạt động online gồm những thử thách nho nhỏ giúp các bạn sinh viên "lập trình lại bản thân", "diệt bug" để trở thành một phiên bản của chính mình tốt hơn do khoa Khoa học Máy tính và Đội Công tác Xã hội UIT phối hợp tổ chức. Chuỗi thử thách đã chính thức khởi động với Problem 1: Xua đi Covi (20 DYcoins).

Ở hoạt động đầu tiên này, các bạn sinh viên sáng tạo ấn phẩm cổ động tuyên truyền phòng chống Covid-19, có thể vẽ tranh, làm thơ, chụp ảnh kèm caption,... Minh chứng tham gia bằng cách đăng sản phẩm của mình lên Facebook kèm hashtag #CS_UIT, #CTXH_UIT, #DebugYourself, #Problem1. 

Sau khi đã hoàn thành, các bạn gửi sản phẩm vào link minh chứng  https://forms.gle/VTkUu5LYXxBpzrqp7

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/ctxh.uit

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin