Skip to content
  • Tiếng Việt
  • English

Chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024)

Như chúng ta biết, sự kiện Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (3/2/1930) đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc Việt Nam, cũng như lịch sử phát triển của dân tộc Việt Nam văn minh, văn hiến và anh hùng.

Năm 1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã ra đi tìm con đường mới cho sự nghiệp cứu nước, đấu tranh giành độc lập dân tộc. Sau nhiều năm bôn ba hoạt động ở nước ngoài, Người đã kiên trì nghiên cứu, học tập, vận dụng sáng tạo và từng bước truyền bá chủ nghĩa Marx - Lenin về Việt Nam, dày công chuẩn bị những điều kiện cần thiết cho việc thành lập một đảng cách mạng chân chính.

Ngày 3/2/1930, dưới sự chủ trì của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản họp ở bán đảo Cửu Long, Hương Cảng (Trung Quốc), đã quyết định thống nhất các tổ chức cộng sản ở nước ta thành một Đảng duy nhất, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam.    

Trong suốt 94 năm qua, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta trải qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ, giành độc lập dân tộc, xây dựng một nước Việt Nam phát triển và ngày càng có vị thế cao trên trường quốc tế. Đúng như khẳng định của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Đất nước ta chưa bao giờ có được tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Từ một nước đói ăn trở thành nước xuất khẩu lương thực hàng đầu thế giới, từ vùng trũng về công nghệ - kỹ thuật trở thành một trong những nước tiên phong trong công nghệ 5G. Trong bối cảnh kinh tế thế giới suy thoái, sự đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Nhà nước đã giúp nước ta trở thành một trong những điểm sáng nhỏ nhoi của nền kinh tế thế giới.

Năm 2021, Đại hội XIII của Đảng thành công rực rỡ đã vạch ra lộ trình phát triển cho đất nước trong thập kỷ mới, với mục tiêu đưa đất nước ta trở thành nước phát triển, sánh vai với các cường quốc năm châu như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn.

Tuổi trẻ UIT nói riêng và thế hệ trẻ Việt Nam nói chung luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, ra sức học tập và rèn luyện, xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh.

Mọi thông tin chi tiết xem tại: https://www.facebook.com/lyluantreuit/posts/pfbid02oUH4SB7MaCWx1c1sAiRTfBSxwqu26NKLRyZSSw2xHePDgjfSAPgPGfC7gxUp2sXul

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin