Skip to content

 CHIẾN DỊCH TÌNH NGUYỆN MẢNH GHÉP MỚI 2020

Chiến dịch Tình nguyện Mảnh Ghép Mới 2020 là chương trình tình nguyện cho sinh viên hướng đến mục tiêu bảo vệ môi trường và phát triển cộng đồng. 

Đây là năm  thứ 2 chiến dịch được tổ chức bởi sự phối hợp của do khoa Công nghệ Phần mềm (trường Đại học Công nghệ Thông tin) và câu lạc bộ Phông Xanh (trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn).

Hiện Mảnh ghép mới 2020 đang trong mùa tuyển cộng tác viên và thực hiện các bước khởi đầu của chiến dịch.

Mọi thông tin chi tiết về chiến dịch xem tại: https://www.facebook.com/ManhGhepMoi.Fanpage

Hạ Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin