Skip to content

CHÍNH THỨC MỞ FORM ĐĂNG KÝ GAME UIT HACKATHON 2021 

Game UIT Hackathon 2021 là cuộc thi lập trình trong 24h dành cho các bạn sinh viên do khoa Công nghệ Phần mềm trường Đại học Công nghệ Thông tin. Đây là cuộc thi uy tín, chuyên nghiệp và luôn nhận được sự quan tâm đông đảo từ sinh viên và doanh nghiệp IT cả nước.

Các đội chơi tham gia đăng ký thành viên từ 3-5 người. Lệ phí thi 200.000VNĐ/người. 

Thời gian đăng ký từ ngày 3-20/5/2021. 

 Link đăng ký: http://bit.ly/GUH21_FormDangKy

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/GameUITHackathon

Hải Băng - Cộng tác viên Truyền thông trường Đại học Công nghệ Thông tin