Skip to content

Cho thuê mặt bằng để cung cấp dịch vụ giữ xe tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin

     Trường Đại học Công nghệ Thông tin có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo Luật Đấu thầu gói thầu “Cho thuê mặt bằng để cung cấp dịch vụ giữ xe tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin”

     Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại:Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Phòng Quản trị Thiết bị,Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh. Và sẽ được mua một bộ HSMT hoàn chỉnh với một khoản tiền không hoàn lại là: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng) tại Phòng Quản trị Thiết bị, Trường Đại học Công nghệ Thông tin.

     Thời gian bán HSMT từ 09 giờ ngày 23/12/2013 đến trước 08 giờ ngày 30/12/ 2013 (theo giờ làm việc hành chính).

     Hồ sơ dự thầu phải kèm theo biên lai Bảo đảm dự thầu với trị giá là 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng chẵn). Bảo đảm dự thầu nộp tại phòng Kế hoạch Tài chính Trường Đại học Công nghệ Thông tin, số tiền trên sẽ:

+ Hoàn trả 100% cho người dự thầu nếu không trúng thầu;

+ Không hoàn trả trong trường hợp người trúng thầu nhưng không ký hợp đồng trong thời gian 5 ngày kể từ ngày công bố trúng thầu

     HSDT sẽ được mở công khai vào lúc 08 giờ (giờ Việt Nam) ngày 30/12/2013 tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Phòng 112, Khu Phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.

     Bên mời thầu mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên.

 

Xem chi tiết trong file đính kèm: download now